Korttidskontrakt

I fastigheter som ska renoveras hyrs korttidskontrakt ut i väntan på renovering. Ett korttidskontrakt innebär att du som hyresgäst ska flytta ut efter att kontraktstiden löpt ut. Om renoveringen blir framskjuten kan det bli aktuellt med en förlängning av kontraktet. I så fall kontaktar kundtjänst dig så snart de kan med ett erbjudande om nytt slutdatum. När du skriver på för ett korttidskontrakt behåller du dina kö-poäng hos Fabo och fortsätter samla poäng som tidigare. 

Fördelen med korttidskontrakt är att du snabbt kan komma in på bostadsmarknaden samtidigt som du behåller och ökar dina kö-poäng hos Fabo.