Ungdomsboende

Sedan 2013 har Fabo ett antal ungdomsboenden. Dessa är tänkta som ett första steg i en boendekarriär. 

För att söka ett ungdomsboende ska du vara mellan 18 - 25 år och vara registrerad hos Fabo. Uthyrningsreglerna gäller som vanligt. Du ska ha fyllt 18 år vid kontraktsskrivandet, ha en inkomst och vara fri från skulder. Ungdomslägenheterna erbjuds den sökande som anmäler sitt intresse först. 

Lediga ungdomslägenheter läggs ut på hemsidan klockan 11:00 på lördagar och ligger ute för intresseanmälan i tre dagar.