UPPSÄGNINGSTIDEN ÄR TRE MÅNADER
Du säger upp ditt hyresavtal skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader enligt hyreslagen med undantag för dödsbo. Tiden räknas alltid från den sista dagen i innevarande månad, så tänk på att säga upp ditt avtal minst tre månader innan du vill flytta ut.

Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 10 april, upphör hyresavtalet tre månader senare, det vill säga den 31 juli.

 

AVFLYTTNING

Du ska lämna lägenheten senast första vardagen efter hyrestidens utgång, så att den nya hyresgästen får tillträde senast klockan 12:00.

 

VI GÖR TVÅ BESIKTNINGAR

Dessa görs i anslutning till flytten, en för- & en slutbesiktning.

Förbesiktning: Finns det skador eller onormalt slitage debiteras du som avflyttande hyresgäst. Du kan också återställa skadorna innan slutbesiktningen men de ska vara fackmannamässigt utförda. När förbesiktningen sker, förutsätter vi att du informerar oss om eventuella skador som inte är synliga, till exempel bakom möbler och under mattor med mera.

Slutbesiktning: Vid slutbesiktning kontrolleras städningen och om nya skador har uppkommit efter förbesiktningen. Eventuella åtgärdade skador kontrolleras.

OBS! På grund av corona görs det för tillfället bara en besiktning.

 

ÖVERTAG AV UTRUSTNING
Har du själv bekostat persienner eller annan utrustning som du vill överlåta alternativt sälja till den nya hyresgästen är det en överenskommelse er mellan. Fabo övertar inte någon extra utrustning i lägenheten.

 

FLYTTSTÄDNING & ÅTERSTÄLLNING
Den som flyttar in i din lägenhet efter dig har rätt att flytta in i en nystädad och fräsch lägenhet. Därför är det viktigt att du städar ordentligt efter dig, innan du flyttar ut. Glöm inte att du också ska städa förråd och ev. garage. Tänk på att om du inte städar ordentligt kan du bli ersättningsskyldig.

 

NYCKLAR
Samtliga nycklar (lägenhet, förråd, tvättstuga, garage m.m.) ska lämnas på huvudkontoret på Möllegatan 2 klockan 12:00 första vardagen efter att hyresavtalet löpt ut. Om det saknas nycklar eller nycklarna inte lämnas i tid blir du ersättningsskyldig.

 

GLÖM INTE ATT:
Adressändra och säga upp/flytta telefon- & internetabonnemang.
(vänd dig till respektive leverantör)