Uppsägningstiden är tre månader
Du säger upp ditt hyresavtal skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader enligt hyreslagen med undantag för dödsbo. Tiden räknas alltid från den sista dagen i innevarande månad, så tänk på att säga upp ditt avtal minst tre månader innan du vill flytta ut.

Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 10 april, upphör hyresavtalet tre månader senare, det vill säga den 31 juli.

Avflyttning
Du ska lämna lägenheten senast första vardagen efter hyrestidens utgång, så att den nya hyresgästen får tillträde senast klockan 12:00.

Besiktning
Vid slutbesiktningen kontrolleras om det finns skador eller onormalt slitage, samt att städningen är en godkänd flyttstädning. Vi rekommenderar alltid en städfirma om man känner sig osäker på vad detta innebär. Eventuella skador ska återställas innan besiktningen och tänk på att de ska vara fackmannamässigt utförda, annars kan du som avflyttande hyresgäst komma att debiteras eventuella återställningskostnader.

När besiktningen sker ska lägenheten var omöblerad, vi förutsätter att du informerar oss om eventuella skador som inte är synliga.

Kontakta din lägenhetsförvaltare om du har frågor om vad som ska göras inför besiktningen. Kontaktuppgifter till din lägenhetsförvaltare hittar på din uppsägningsbekräftelse.

Spackla för hål i väggen
När tavlor, hyllor, speglar och vägglampor är nedtagna inför en flytt finns det spik- och borrhål kvar. Det är ditt ansvar att återställa väggarna. Hålen ska spacklas igen för att besiktningen ska bli godkänd. Vi kontrollerar då att ni har spacklat igen alla hål i väggarna och att det är fackmannamässigt gjort. Är du osäker anlita en målare, annars följer här några råd:

1. Om ni har använt plastplugg ska ni först ta bort dem innan ni spacklar igen hålen. Ibland kan pluggarna sitta hårt. Prova då med att skruva in en skruv två varv och dra ut pluggen.

2. Undvik att dra breda spår med spackelspaden. Det är själva hålet som ska fyllas igen. Försök att inte få allt för mycket spackel på väggen runt hålet.

3. Ta bort överflödigt spackel med en våt svamp, innan spacklet har torkat. Fortsätt sedan på samma sätt med nästa hål.

Övertag av utrustning

Har du själv bekostat persienner eller annan utrustning som du vill överlåta alternativt sälja till den nya hyresgästen är det en överenskommelse er mellan, glöm inte att skriva ett överlåtelseavtal på detta, en påskriven kopia lämnas till Fabo. Fabo övertar inte någon extra utrustning i lägenheten.

Flyttstädning & återställning
Den som flyttar in i din lägenhet efter dig har rätt att flytta in i en nystädad och fräsch lägenhet. Därför är det viktigt att du städar ordentligt efter dig, innan du flyttar ut. Glöm inte att du också ska städa förråd och ev. garage. Tänk på att om du inte städar ordentligt kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar
Samtliga nycklar (lägenhet, förråd, tvättstuga, garage m.m.) ska lämnas på huvudkontoret på Möllegatan 2 senast klockan 12:00 första vardagen efter att hyresavtalet löpt ut. Om det saknas nycklar eller nycklarna inte lämnas i tid blir du ersättningsskyldig.

Glöm inte att:
Adressändra och säga upp/flytta telefon- & internetabonnemang.
(vänd dig till respektive leverantör)