Byggprojekt

Falkenberg har en mycket god befolkningsutveckling och bedöms fortsätta att växa. Genom att skapa fler attraktiva boendemiljöer och hyresrätter med god service och standard som motsvarar marknadens förväntningar skapar Fabo möjligheter för Falkenberg att fortsätta utvecklas som en viktig del för Halland.

Fabo är en bred verksamhet som inte enbart rör sig inom bostadsmarknaden utan är en viktig aktör inom kommunen där bland annat ett nära samarbete med Socialförvaltningen ständigt sker för att bemöta kommunens behov. Vi strävar efter god service och standard i alla våra fastigheter och med vår nyproduktion vill vi utmana och inspirera. Nedan kan du läsa om några av de projekt vi har på gång i Falkenbergs kommun. Följ med oss på bygget!


 

Renoveringar

 

 

Herting