Planerade hem

Falkenberg växer och Fabos framtidsvision är att skapa 500 nya bostäder fram till år 2025 - räknat från 2017. Efter byggnationerna av våra nya fastigheter i Glommen och på Hjortsberg har vi 438 bostäder kvar. Nedan kan du läsa mer om de projekt vi har för framtiden och som i nuläget befinner sig i planeringsstadiet. 

Kvarteret Serum- Östra Gärdet

Från kvarteret Serum på Östra Gärdet finns närheten till centrum, vårdcentral, järnvägsstation och promenadstråk vid Gruebäck och Ätran. Fabo äger flera fastigheter inom kvarteret Serum vid Varbergsvägen och ett av bostadshusen från 1970 har fått stora sättningar vilket innebär att det kommer rivas längre fram och där kommer vi bygga ett nytt hus. I samma område finns Fabos områdeskontor och denna byggnad ska också rivas för att möjliggöra för fler lägenheter.

Kvarteret Leken - Herting

Herting är ett väldigt populärt område då man har närhet till centrum men också till stranden och det är även där som Fabo har några av sina äldsta fastigheter. Nu planerar vi för möjligheten att utveckla Herting med nya hus som kompletterar våra fastigheter från 1950- och 60-talet. Planförslaget innehåller cirka 90 lägenheter i fyra nya hus varav ett hus med åtta våningar och resterande hus med fyra våningar. 

Kvarteret Repslagaren - Centrum

I centrala Falkenberg vid Holgersgatan/Murarevägen planerar vi för en komplettering till vår befintliga fastighet med ett till flerbostadshus. Det nya huset kommer enligt förslag att byggas på platsen där det i dagsläget ligger en parkering. Läget är mycket centralt, men ändå med en lugn omgivning.

Kvarteret Krispeln - Centrum

I centrala Falkenberg och ett stenkast från kommande Kunskaps- och kulturcentrum planerar vi för nya bostadshus. Här är det tänkt att vi ska bygga ett större kvarter vid Arvidstorpsvägen och Igeldammsvägen. I detta projekt pågår det i dagsläget ett planarbete.

Sloalyckan - Östra Gärdet

Fabo äger och förvaltar totalt drygt 240 lägenheter i Sloalyckan (inklusive kvarteret Stöveln) som finns i stadsdelen Östra Gärdet. Här finns det stora ytor mellan husen och gatorna och vi har nu påbörjat ett projekt där vi bland annat ser över dessa ytors utvecklingsmöjligheter. Under 2017 genomförde vi bland annat ett dialogarbete med barn och ungdomar som bor i området, för att ta del av deras vision för områdets utveckling.