Blomsterängar

Blommande blomsterängar i Skogstorp är ett pågående projekt rörande flera grönytor. Genom att anlägga blomsterängar med olika växter kan vi göra en viktig insats för bin och andra pollinatörer. 

 

Varför gör vi detta?
På grund av bl.a. gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar så är vilda bin och andra pollinatörer i Sverige, liksom internationellt, hotade. Bara i Sverige är en tredjedel av våra närmre 300 vilda biarter på väg att försvinna, vilket kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Genom att anlägga blomsterängar med vilda växter kan vi öka den biologiska mångfalden och gynna pollinatörerna.

 

 Vad vi har skapat:

      Anlagt ängsytor i sand med frö och pluggplantor från Pratensis.
      Anläggning av rabatt med blommande växter och buskar
      Anläggning av bärberså med olika sorts smultron och vinbär
      Utläggning av död ved i form av stora stockar och stubbar
      Plantering av vårlök
      Anläggning av fuktyta för insekter
      Information om projektet och utbildning om pollinatörer och biologisk
      mångfald till anställda
      Uppsättning av insektshotell och holkar

 

Visningar

Vi har även haft visning av projektet vid gemensam dag tillsammans med Falkenbergs kommun och Falkenbergs pastorat samt för Halmstads naturskyddsförening. 

 

Återstående åtgärder 
      Anläggning av bibädd

      Plantering av träd
      Informationsdag för hyresgäster
      Uppsättning av permanenta informationsskyltar
      Restaurera grillplats/gemensamhetsyta

Projektet är pågående och följ vår uppdatering om vad som händer på området i våra sociala kanaler, Instagram och Facebook.