Sloalyckans innergård


Planering för en ombyggnation av den övre innergården på Sloalyckan utmed Utmarksvägen 5 F-H och 9 A-C påbörjades under slutet av 2022.

Här planerar vi för en ny lekplats med ny utrustning tillsammans med nya grönytor och planteringar. Även nya gångar kommer att anläggas. 

Under projektet
Under projektet kommer man att se över belysningen runt innergården samt att vi planerar för att anlägga en anslutande gång- &cykelväg ,mellan innergården och den nuvarande cykelvägen utmed Gruebäcken. Kommer även planeras för nya sittplatser utmed varje hus.

Klart
Projektet planeras att vara klart under slutet av maj/början av juni 2023

Detta är ett pågående projekt och sidan kommer uppdateras allt eftersom. Följ gärna projektet i våra kanaler:  Instagram - Falkenbergs Bostad - Facebook Fabo - LinkedIn - Falkenbergs Bostad AB

 

november - 2022
Kontrakt skrivs med Varbergs Anläggningsservice för projektet