Täppan

Täppan, mitt i centrala Falkenberg ska en fastighet för ett gruppboende med 6 boendeplatser ta form. Uppdraget kommer från Socialförvaltningen på Falkenbergs Kommun. 

 

Vi kommer att skapa ett funktionellt gruppboende där de boende har möjlighet till socialt umgänge. Man planerar för öppna gemensamhetsytor inne med utrymme för pyssel och  matlagning samt möjlighet till grill och kubbspel på gräsytan ute.

 

Fastigheten byggs på adressen Porsevägen 2 och ger en närhet till stan, vilket gör det möjligt att med lätthet kan ta sig an ett gemensamt biobesök eller cykla till närmsta kiosk för en glass.

 

Byggprocessen i stort

Är en totalentreprenad tillsammans med Bygg AB Lars Bengtsson och son. Första spadtaget är planerat för i maj 2023 och målet är att fastigheten skall stå klar för inflytt innan sommaren 2024.

 

Vid upphandlingen har vi ställt krav på klimatförbättrad betong och grön armering, vi har även ställt krav på energi och taket kommer förses med solceller.

 

Vid planering av utemiljön så har vi försökt att bevara så mycket grön yta som möjligt, Ett av de större träden kommer behållas, ängsgräs kommer planteras och delar av taken förses med sedum.

Detta är ett pågående projekt och sidan kommer uppdateras allt eftersom. Följ gärna projektet i våra kanaler:  Instagram - Falkenbergs Bostad - Facebook Fabo - LinkedIn - Falkenbergs Bostad AB

 

26 jan- 2023
Bygglovet har godkänts