Trädgården


En senioroas mitt i centrala Falkenberg ska ta form. Visionen för projektet är att hela området ska vara en plats som riktar sig till seniorer. 

 

Här ska vi tillsammans med Falkenbergs kommun renovera det särskilda boende och dess omkringliggande fastigheter för att möjliggöra plats för fler vård- och omsorgsplatser. Här blir det olika boendealternativ så som trygghetsboende, biståndsbedömt trygghetsboende, särskilt boende och anpassad vård. 

Här ska finnas förutsättningar till social samvaro, rekreation, återhämtning och anpassad vård, allt för att höja livskvaliteten. Läget är centralt och i närheten finns mataffärer, cafée, mötesplats Mölle och kollektivtrafik. 


En inbjudande plats
Med en trygghet i en attraktiv livsmiljö där livskvaliteten är i centrum. En plats för gemenskap på egna villkor. En chans att kunna uppgradera sitt boende inom fastigheten utifrån sina behov. På området planeras det även för kontor, samlingslokaler och dagverksamhet. Här planeras också för ett utegym.

Byggprocessen i stort
Renovering och uppstart av verksamheter sker etappvis och beräknas preliminärt vara klar 2026. När renoveringen är klar ska kvarteret Trädgården erbjuda runt 160 bostäder för äldre. De flesta av bostäderna kommer vara lägenheter i särskilt boende (99st) biståndsbedömt trygghetsboende (27st) samt trygghetsboende (37st). Det kommer även finnas  en gruppbostad med sex boendeplatser.

Renoveringen påbörjas i hus 1 (Gamla Floragården) och Hus 3 (Rörbäcksgatan 22, Floragatan 4).

Detta är ett pågående projekt och sidan kommer uppdateras allt eftersom. Följ gärna projektet i våra kanaler:  Instagram - Falkenbergs Bostad - Facebook Fabo - LinkedIn - Falkenbergs Bostad AB

 

31 jan- 2023
Första "släggtaget" tas för kvarteret Trädgården. 

25 januari- 2023
Just nu finns en  granskningsremiss ute. Detaljplanen är öppen för synpunkter 25 januari - 22 februari 2023. Du kan läsa mer om hur du lämnar eventuella synpunkter här >>