Huskurage

Fabo har antagit policyn Huskurage för att vi tror att vi tillsammans med våra hyresgäster kan göra en skillnad. Genom omtanke och hänsyn kan vi skapa trygga bostadsområden för alla - stora som små. 

Genom att vara uppmärksam på sin närmiljö kan tryggheten ökas. Har du en granne som du är orolig för - knacka på och hör efter hur personen mår. Prata med andra grannar för stöd och råd inför situationen. 

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Du kan läsa mer om Huskurage på hemsidan: www.huskurage.se

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig: 

1. Knacka på hos grannen eller prata med andra grannar för att dela din oro. Tycker du det är en obehaglig situation kan du alltid ringa störningsjouren eller Securitas. 

2. Vid behov - hämta hjälp av andra. Upplever du att det är jobbigt att knacka på hos grannen själv? Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet. 

3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.