Temperatur i lägenhet

 

Kallt i lägenheten?

Under höst och vinter kan man uppleva att det är kallt i sin lägenhet. Men Fabo följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller inomhustemperaturer. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) anger att gränsen för sanitär olägenhet vid enkel mätning är lufttemperatur under 18C och över 28C. De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden.

Att hitta ”rätt” temperatur är en svår balansgång för man upplever värme på olika sätt. Det kan vara små förändringar i temperaturen som kan påverka ens uppfattning. Hur värmen upplevs kan bland annat bero på hur huset där man bor är byggt med varierande värme- och ventilationssystem. Men detta är något som Fabo tar på stort allvar och lägger ner mycket tid och kraft på att skapa så bra boendemiljöer som möjligt, för alla våra hyresgäster.

Men upplever du att det är kallt i lägenheten kommer här några tips på hur du behåller värmen i lägenheten:

Möblera rätt

Möblera energismart så att till exempel en soffa eller säng inte placeras framför elementet och hindrar värmen från att nå ut i rummet.

Varma kläder

Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Den som upplever att 21 C är för kallt bör ta på sig mer kläder. En filt i tv-soffan kan också rekommenderas.

Vädra med förnuft

Vädra snabbt och effektivt! Om man vädrar för länge släpps värmen ut samtidigt som möblerna blir kalla och sänker rumstemperaturen.

Låt ventilerna vara öppna

Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Du får inte täta ventilerna och hindra luften från att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften att sprida värmen från elementet ut i rummet.


Är värmen lägre än ovanstående rekommendationer ska du göra en serviceanmälan till Fabo.