HÅLLBARHET & MILJÖ

Fabo har tagit beslutet att jobba mot allmännyttans klimatmål, vilka är mer ambitiösa än både FN:s och Parisavtalets mål.

ALLMÄNNYTTANS KLIMATINITIATIV har alla möjligheter att bli en stor faktor i strävan efter en bättre miljö för oss och framtida generationer. Det finnas över 300 bostadsbolag under allmännyttan som förvaltar drygt 850000 lägenheter.
– Beslutet att följa klimatinitiativet har varit viktigt för oss och det färgar av sig i vårt arbete både när det gäller tillväxt och skötsel av de befintliga bostäder. Genom initiativet ger vi även hyresgästerna större möjlighet att göra klimatsmarta val, menar Christian.

REDAN 2018 BÖRJADE FABO att mäta koldioxidutsläppen för att kunna hitta de största miljöbovarna i organisationen. Det har lett till ett omfattande arbete på flera plan. När det gäller Fabos fordonsflotta har den successivt förnyats med fossilfria fordon och idag drivs 50 procent av fordonen av antingen el, biogas eller HVO. Målet är att hela fordonsparken ska vara fossilfri till år 2030. Samtidigt har planeringen av transporterna digitaliserats och effektiviserats för att sänka utsläppen under tiden. Fordonen ska också användas under längre tid för att minska inköp av nya.

NÄR DET GÄLLER DRIFTEN AV fastigheterna så har flera steg tagits mot det klimatneutrala målet. Under 2019 har all användning av naturgas ersatts med biogas vilket lett till en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Vid all nyproduktion av både bostäder och Fabos egna lokaler har solceller installerats och i befintliga bostäder har man påbörjat installation av solceller där det går. Fabo leasar även vindkraft från det lokala energibolaget.


KOSTNADERNA FÖR ELFÖRBRUKNING, värme och vatten har också sänkts tack vare en automatisering av driften. Temperaturen övervakas digital och det blir enklare att trimma värme- och ventilationsanläggningar, på det sättet utnyttjas resurserna effektivare och det ger besparingar både ekonomiska och för miljön.


EN MILJÖGRUPP HAR BILDATS som för dialog med hyresgästerna och hjälper dem med information och rådgivning om hur man sorterar, hur man kan använda energin bättre och hur man själv kan bidra till att uppnå klimatmålen.
– Vi ser redan positiva resultat av miljögruppens arbete, under 2019 har vi sparat motsvarande mellan 30 och 35 kilo hushållsavfall per lägenhet eftersom hyresgästerna har engagerat sig mer i återvinningen, berättar Christian.


FABO HAR EN HISTORIK av att hushålla med energin samt optimera förbrukningen och det arbetet har intensifierats i och med klimatmålen.
– Det handlar inte enbart om vad för slags el vi matar in utan också att förbruka så lite som möjligt. Vi måste fortfarande jobba mer på kommunikationen med våra hyresgäster. Det är de som kan hjälpa oss att komma i mål och bli klimatneutrala till 2030, säger Christian.

– Vi ska vara klimatneutrala
redan 2030. Det är en stor omställning och en kort tidsperiod, men med hjälp av våra hyresgäster och vår duktiga personal klarar vi det,

säger Christian Kylin, VD på Fabo.