Hyresgästenkäten 2021

Tack till alla er som tagit er tid att besvara vår hyresgästenkät för 2021. Det betyder mycket för vårt förbättringsarbete att få veta vad du som hyresgäst tycker om ditt boende och om vår service. Utlottning av presentkort skedde i december, alla vinnare har blivit kontaktade och fått sin vinst.

Sammanfattning
Årets hyresgästenkät skickades ut digitalt via mejl till alla våra hyresgäster som har en registrerad e-post hos oss.
Till de som önskade skickades enkäten även ut via brev med förbetalt porto. Ungefär 60% av alla som vi skickade enkäten till svarade på den.
Vi har nu analyserat och sammanställt svaren. Nedan har vi gjort en liten sammanfattning och lyft fram vissa delar ur enkäten. 

Ordmoln
Bilden av detta ordmoln beskriver vilka två ord som våra hyresgäster associerar oss mest med. Ju större texten i bilden är, desto fler har skrivit just det ordet som en association. Här ser vi bland annat att service, trygghet och bra sticker ut lite extra, vilket vi givetvis tycker är roligt att läsa.

Ordmoln_2021


Trygghet
Även om enkäten visar på en hög siffra angående tryggheten på våra områden (medelvärde 3,91 av 5), så är just trygghet en viktig fråga för oss. Under året har vi gjort flera insatser för att öka tryggheten, detta i ett samarbete med trygghetsarbetarna på Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. Samarbetet innebär bland annat att vi har trygghetsarbetare på plats på utvalda områden, där de trygghetsvandrar och även anordnar aktiviteter tillsammans med de boende.

Trygghetsfrågor

Blå: Jag känner mig trygg i min lägenhet
Grön: Jag känner mig trygg i min trappuppgång, tvättstuga och förråd
Gul: Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde
Röd: Fabo gör insatser tillsammans med andra aktörer, ex. kommunen för att få mitt bostadsområde att vara tryggt
Lila: Belysningen i området är god

 

Vad tycker hyresgästerna om våra fastigheter?

+ på att rabatter, gräsmattor och andra utomhusmiljöer sköts väl 

+ Snöröjning och sandning funkar bra vintertid

+ Städning av trapphuset fungerar bra

+ Det är lätt att få tvättid

Städning av gemensam tvättstuga sköts mindre bra här planerar vi just nu extra arbete på utvalda områden

Miljöhusen på vissa områden sköts mindre bra

Fastigheten medelvärde

Blå: Fabo har välskötta fastigheter
Grön: Rabatter, gräsmattor och andra utomhusytor sköts väl
Gul: Snöröjning och sandning fungerar bra vintertid
Röd: Städning av trapphuset fungerar bra
Lila: Städningen av miljöhuset fungerar bra
Turkos: Sopsorteringen på mitt område fungerar bra
Laxrosa: Städning av gemensam tvättstuga fungerar bra
Plommonlila: Det är lätt att få tvättid i min fastighet
 

Kommunikation_2021

Vad tycker hyresgästerna om kommunikation och information i våra kanaler?

Våra hyresgäster tycker att de är enkelt att få kontakt med Fabo. Detta tycker vi är väldigt skönt att få bekräftat då vi under hela 2021 har haft vår kundtjänst på Möllegatan 2 stängt (endast tagit emot bokade besök) på grund av rådande pandemi. Vi har funnits tillgängliga via chatt, mejl, telefon och vårt forum Frågor & svar och vi är glada över att våra hyresgäster använder och hittar till våra digitala kontaktvägar. De anser också att vår hemsida Fabo.se är uppdaterad med aktuell information samt att vår nya digitala satsning med nyhetsbrev ger nyttig och relevant information. 

Instagram
Det blir fler och fler följare på vår Instagram vilket är kul att se. Detta är inte vår primära kontaktkanal, men en kanal där vi publicerar lättsam information om vad som händer hos oss på Fabo. Följ oss gärna där på @falkenbergsbostad ifall du använder Instagram. 

Hemkänsla
Angående Fabos hyresgästtidning Hemkänsla önskar vi mer kunskap om hur den påverkar vårt varumärke och hur den ska utvecklas för att öka läsvärdet för vår målgrupp. Vi planerar att göra en undersökning för att se i vilken omfattning våra hyresgäster tar del av innehållet, vad som är intressant att läsa om, kopplingen till Fabo och ge inriktning till hur den kan utvecklas.

Hur skulle hyresgästerna helst vilja ha information från oss?
Helst vill hyresgästerna ha information via E-post och SMS. Anslag i trapphuset är med uppskattat. Här kunde man kryssa i flera alternativ.

 Kontaktvägar medelvärde

Blå: E-post
Grön: Via SMS
Gul: Via Hemsidan - forumet
Röd: Via hemsidan - Mina sidor
Lila: Via anslag i trapphuset
Turkos: Via Instgram
Laxrosa: Annat

Nyhetsbrev
Vi började med nyhetsbrev via mejl i april 2021 och det kommer det ut cirka en gång i månaden och har en hög öppningsgrad, cirka 60-70 procent. Detta är en tjänst som vi kommer att fortsätta att utveckla 2022. Ifall vi har missat att lägga till dig på mejllistan eller om ni är flera i familjen som vill ha nyhetsbrevet kan ni mejla till info@fabo.se

SMS-utskick
SMS har vi med börjat med så smått och skickas i dagsläget ut vid till exempel elavbrott, vattenläcka samt till nyinflyttade. Det är dock fortfarande många mobilnummer som vi saknar till våra hyresgäster. Logga gärna in på Mina sidor och lägg in ditt mobilnummer så vi kan börja kontakta dig via SMS. 

Digitala trapphustavlor
Vi kommer under 2022 testa att använda oss av digitala trapphustavlor på en del områden, vilket vi hoppas ska underlätta för oss som hyresvärd att hålla dem uppdaterade med aktuell info. 

Planerade åtgärder
Vi håller nu på att granska enkäten på detaljnivå och har smått börjat planera in åtgärder som är baserade på hyresgästenkäten. Bland annat kommer vi att:

Göra en undersökning angående vår kundtidning Hemkänsla för att se vilket innehåll läsarna/hyresgästerna efterfrågar

Öka vår närvaro på digitala kanaler, exempelvis ha öppet vår chatt fler timmar på dygnet

Utveckla vårt digitala nyhetsbrev

Ta fram trivselregler som genom ”nudging” ska påverka städningen i tvättstugorna på ett positivt sätt. Det kommer att testas i utvalda tvättstugor under året.

Jobba aktivt med fabo.se för att hemsidan ska kunna uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

– Jobba kontinuerligt med trygghetsarbete. Vi kommer bland annat att fortsätta vårt samarbete med Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. Vilket innebär att vi har trygghetarbetare på plats på utvalda områden där de trygghetsvandrar och anordnar aktiviteter tillsammans med de boende.

– Ha utökad dialog med samhällets aktörer (polis, räddningstjänst, kommunen) samt intensifiera arbetet med att upptäcka- och förhindra oriktiga hyresförhållanden såsom otillåten andrahandsuthyrning.

Har du frågor, funderingar eller mer intresserad av resultatet kan du mejla till info@fabo.se

       OM HYRESGÄSTENKÄTEN 2021

  1. Sedan 2020 skickar vi ut vår hyresgästenkät digitalt för att spara på miljö och porto. Till de som önskade skickades enkäten ut via brev. 

  2. Har du en registrerat din e-postadress hos oss (Mina Sidor) får du en direktlänk med enkäten skickad via mejl. Fick du ingen enkät 2021? Kontrollera gärna att du har en registrerad e-post på Mina Sidor.

  3. Enkäten är anonym.

  4. Utifrån undersökningens resultat kan vi planera och prioritera olika åtgärder på områdena.

Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta oss på info@fabo.se eller 0346- 88 66 00.