Nu är hyresgästenkäten avslutad!

Tack till alla er som tagit er tid att besvara vår enkät. Det betyder mycket för vårt förbättringsarbete att få veta vad du som hyresgäst tycker om ditt boende och vår service. Glöm inte kolla din e-post om du är en av vinnarna av presentkorten!

Under hösten 2020 valde vi att för första gången skicka ut vår hyresgästenkät digitalt. Ungefär 60% av alla som vi skickade enkäten till svarade på den. Vi har analyserat och sammanställt svaren. Nedan kan du ta del av en liten sammanfattningen av den. 

 

Sammanfattning:

Utifrån enkätsvaren har vi lyft fram vissa delar. Har du frågor, funderingar eller mer intresserad av resultatet kan du mejla till info@fabo.se

 

Ordmoln
Bilden av detta ordmoln beskriver vilka två ord som våra hyresgäster associerar oss mest med. Ju större texten i bilden är, desto fler har skrivit just det ordet som en association. Här ser vi att service, trygghet och bra sticker ut lite extra, vilket vi givetvis tycker är roligt att läsa.

Bild på ordmoln. Vilka två ord som hyresgästerna associerar med Fabo.
Trygghet
Även om enkäten visar på en hög siffra angående tryggheten på våra områden (3,96 av 5), så är just trygghet en viktig fråga för oss. Under året har vi  gjort flera insatser för att öka tryggheten, detta i ett samarbete med trygghetsarbetarna på Kultur-, fritids och teknikförvaltningen. Samarbetet innebär bland annat vi har trygghetsarbetare på plats på utvalda områden, där de även anordnat aktiviteter tillsammans med de boende. 

diagram om vad hyresgästerna tycker om trygghet

Vad tycker hyresgästerna om våra fastigheter:
+ på att rabatter, gräsmattor och andra utomhusmiljöer sköts väl 
+ Snöröjning och sandning funkar bra vintertid

- Miljöhusen på vissa områden sköts mindre bra - här planerar vi just nu för extra arbete.
- Städning av gemensam tvättstuga

Vad tycker hyresgästerna om kommunikation och information i våra kanaler:
Våra hyresgäster tycker att de får tillräckligt med information när det ska genomföras en åtgärd i deras lägenhet eller på fastigheten. De anser också att Fabo.se är en uppdaterad sida som ger god information.

Det vi ser genom enkäten är att många inte vet om att vi även finns på Instagram, detta är inte vår primära kontaktkanal, men en kanal där vi publicerar bra och kul information. Detta kommer vi jobba mer med under 2021. #Falkenbergsbostad

Hur skulle hyresgästerna helst vilka ha information från oss?
Helst skulle hyresgästerna vilja ha information via E-post och SMS.  Här jobbar vi just nu aktivt med att hitta en bra och passande lösning för att bli mer digitala och ha möjlighet att informerar våra hyresgäster via e-post.  

 

Övriga inplanerade åtgärder:
Vi kommer under 2021 jobba extra med våra miljöhus på utvalda områden.
Belysningen i våra områden ska inventerats under slutet av 2020
Jobba aktivt med fabo.se för att få hemsidan mer tillgänglig
Jobbar med att öka tryggheten på områdena som utmärkt sig i enkäten att upplevas mer otrygga.

Har du frågor angående enkäten? Mejla oss: info@fabo.se

OM HYRESGÄSTENKÄTEN

  1. För första gången skickar vi ut vår hyresgästenkät digitalt detta för att spara på miljö och porto. Till de som önskade skickades även ut via brev. 
  2. Fick du ingen enkät i år - kontrollera gärna att du har en registrerad e-post på Mina Sidor.
  3. Enkäten är anonym
  4. Har du en registrerat din e-postadress hos oss (Mina Sidor) får du en direktlänk med enkäten skickad via mejl.
  5. Utifrån undersökningens resultat kan vi planera och prioritera olika åtgärder på områdena.  

 


 

Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta oss på info@fabo.se eller 0346- 88 66 00.