Hyresgästenkäten 2022

Tack till alla er som tagit er tid att besvara vår hyresgästenkät för 2022. Det betyder mycket för vårt förbättringsarbete att få veta vad du som hyresgäst tycker om ditt boende och om vår service. Utlottning av presentkort skedde i december, alla vinnare har blivit kontaktade. 

Sammanfattning
Årets hyresgäst enkät skickades ut digital via mejl till alla våra hyresgäster som har en registrerad e-post hos oss. Ungefär 35% av alla som vi skickade till svarade på den. Vi har nu analyserat och sammanställt svaren. Nedan har vi gjort en liten sammanfattning och lyft fram vissa delar ur enkäten. 

Ordmoln
Bilden av detta ordmoln beskriver vilka två ord som våra hyresgäster associerar oss mest med. Ju större texten i bilden är, desto fler har skrivit just det ordet som en association. Här ser vi bland annat att service, tryggt och service sticker ut lite extra, vilket vi givetvis tycker är roligt att läsa.

 

Trygghet
Även om enkäten visar på en hög siffra angående tryggheten på våra områden (medelvärde 3,7 av 5), så är just trygghet en viktig fråga för oss. Under året har vi fortsatt med flera insatser för att öka tryggheten, detta i ett samarbete med trygghetsarbetarna på Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. Samarbetet innebär bland annat att vi har trygghetsarbetare på plats på utvalda områden, där de trygghetsvandrar och även anordnar aktiviteter tillsammans med de boende.

 

Blå: Jag känner mig trygg i min lägenhet
Grön: Jag känner mig trygg i min trappuppgång, tvättstuga och förråd
Gul: Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde
Röd: Fabo gör insatser tillsammans med andra aktörer, ex. kommunen för att få mitt bostadsområde att vara tryggt
Lila: Belysningen i området är god
Ljusblå: Jag känner till att Fabo samarbetar med polisen ang. störningsärenden
Laxrosa: Jag känner till Fabos arbete mot otillåten andrahandsuthyrning.

 

Vad tycker hyresgästerna om våra fastigheter?
+  Det är lätt att få tvättid i min fastighet
+ Rabatter, gräsmattor och andra utomhusytor sköts väl
+ Städning av trapphuset fungerar bra
- Städning av gemensamtvättstuga fungerar bra
- Sopsorteringen på området fungerar bra
- Städningen av miljöhuset fungerar bra

Blå: Fabo har välskötta fastigheter
Grön: Rabatter, gräsmattor och andra utomhusytor sköts väl
Gul: Snöröjning och sandning fungerar bra vintertid
Röd: Städning av trapphuset fungerar bra
Lila: Städningen av miljöhuset fungerar bra
Turkos: Sopsorteringen på mitt område fungerar bra
Laxrosa: Städning av gemensam tvättstuga fungerar bra
Plommonlila: Det är lätt att få tvättid i min fastighet

 

 

Vad tycker hyresgästerna om kommunikation och information i våra kanaler?
Vi har funnits tillgängliga via chatt, mejl, telefon och vårt forum Frågor & svar och vi är glada över att fler av våra hyresgäster använder och hittar till våra digitala kontaktvägar. De anser också att vår hemsida Fabo.se är uppdaterad med aktuell information (3.9/5.0) samt att information via våra nyhetsbrev innehåller bra och nyttig information (3.88(5.0)

Instagram
Detta är inte vår primära kontaktkanal, men en kanal där vi publicerar lättsam information om vad som händer hos oss på Fabo. Följ oss på @falkenbergsbostad ifall du använder Instagram. 

Hemkänsla
Denna delas ut till alla våra hyresgäster. Då många inte känner att denna  ger bra och nyttig information kommer vi därför se över om detta är en tidning som ska fortsätta att tryckas eller byta inriktning.

Hur skulle hyresgästerna helst vilja ha information från oss?
Helst vill hyresgästerna ha information via E-post, anslag i trapphus & SMS. (Här kunde man kryssa i flera alternativ). 

 

Blå: E-post
Grön: Via SMS
Gul: Via Hemsidan - forumet
Röd: Via hemsidan - Mina sidor
Lila: Via anslag i trapphuset
Turkos: Via Instagram
Laxrosa: Annat

 

SMS-utskick
Under året har vi arbetat mer med sms-utskick särskilt när vi behöver få ut informationen snabb så som vid elavbrott/vattenavstängning. Problematiken vi möter här är att inte alla våra registrerade hyresgäster har angivit något mobilnummer alt. har fel nummer registrerat hos oss. Logga gärna in på Mina sidor och lägg in ditt mobilnummer om du är hyresgäst hos oss.


Planterade åtgärder - under 2023
Vi håller nu på att granska enkäten på detaljnivå och har smått börjat planera in åtgärder som är baserade på hyresgästenkäten. Kommer inom kort

- Utveckla fabo.se ytterligare för en mer lättnavigerad hemsida.

- Ta fram kampanj genom "nudging" för att öka sorteringen av matavfall samt restavfall 

- Arbete mer aktivt med att förmedla och synliggöra vårt hållbarhetsarbete

- Öka kännedomen om vårt arbete kring att upptäcka fler fall av otillåten andrahandsuthyrning. 

- Utifrån resultatet av hyresgästenkäten önskar hyresgästerna få information via e-post samt sms. För att kunna genomföra detta önskemålen behöver fler hyresgäster registrera rätt uppgifter. Skapa en kampanj under året för öka antalet registrerade e-postadresser samt mobilnummer. 

 Tidigare planerade åtgärder & resultat 2022
Nedan kan du läsa om våra planerade åtgärder från föregående år. Läs vad vi gjorde under året i fetmarkerad text. 

 Göra en undersökning angående vår kundtidning Hemkänsla för att se vilket innehåll läsarna/hyresgästerna efterfrågar -
Undersökningen skickades ut till samtliga hyresgäster med registrerad E-post (1981) under februari 2022 inkomna svar: 480. Av de svarande kände 68% till våra tidning. 59% brukar läsa kundtidningen.
På frågan: Hur vill du helst läsa Hemkänsla: 37% i tryckt form, 27% digitalt, 21% både tryckt form och digitalt samt 15% som inte vet. 
Artiklar/sidor som uppskattades mest av läsarna är Fabonytt, Fråga Fabo och information kring renoveringar.

Resultatet av undersökningen tar vi med oss in i nästa nummer.


 Öka vår närvaro på digitala kanaler, exempelvis ha öppet vår chatt fler timmar på dygnet - 
Första veckan under januari utökade vi vår bemanning på chatten med fler personer. Antalet inkomma chattar har ökat med 1900% från 1 januari 2023 tom 16 mars 2023.  


 Utveckla vårt digitala nyhetsbrev
Vi utvecklar ständigt våra nyhetsbrev genom att analysera vilka delar i utskicken som läses av mottagarna. I samtliga utskick har Månadens- fråga varit den som tilltalat flest. 

– Ta fram trivselregler som genom ”nudging” ska påverka städningen i tvättstugorna på ett positivt sätt. Det kommer att testas i utvalda tvättstugor under året.
Kampanjen är påbörjan och kommer att genomföras under 2023/2024.

 Jobba aktivt med fabo.se för att hemsidan ska kunna uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  Här har bland annat en ny navigeringstjänst köpts in för göra sidan ännu mer tillgänglig samt underlätta för besökarna att hitta rätt information på fabo.se. Vi kommer fortsätta testa och utveckla hemsidan även under 2023. 

– Jobba kontinuerligt med trygghetsarbete samt ha utökad dialog med samhällets aktörer (polis, räddningstjänst, kommunen) samt intensifiera arbetet med att upptäcka- och förhindra oriktiga hyresförhållanden såsom otillåten andrahandsuthyrning.
Samarbetet med Kultur-, fritids och teknikförvaltningen samt polis har ökat och blivit ännu bättre under året. Vi har trygghetsarbetare på plats på utvalda områden där de trygghetsvandrar och anordnar aktiviteter tillsammans med de boende.  Vi har även återkommande möten varje vecka med enhetschefen samt ansvariga för trygghetsvandringarna på KFT. 


Har du frågor, funderingar eller mer intresserad av resultatet kan du mejla till info@fabo.se

 

OM HYRESGÄSTENKÄTEN 2022

  1. Sedan 2020 skickar vi ut vår hyresgästenkät digitalt för att spara på miljön.
  2. Har du en registrerad din e-postadress hos oss (Mina Sidor) får du en direktlänk med enkäten skickad via mejl. Fick du ingen enkät 2022? Kontrollera gärna att du har en registrerad e-post på Mina Sidor.

  3. Enkäten är anonym.

  4. Utifrån undersökningens resultat kan vi planera och prioritera olika åtgärder på våra områden.

Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta oss på info@fabo.se eller 0346- 88 66 00.