Tillväxtstrategi

Falkenbergs kommun har som ambition att göra Falkenberg alltmer attraktivt och en vision om att öka antalet invånare till femtio tusen fram till år 2030. För att stötta denna vision och för att tillmötesgå dagens stora behov av fler bostäder, har Fabo tagit fram en ny tillväxtstrategi där målet är att bygga 500 nya bostäder fram till år 2025. När vi planerar för våra nya bostäder tar vi dessutom fasta på kommunens strategi att bygga staden inifrån och ut.

Under rubriken Vi bygger kan du läsa mer om våra projekt – dels de projekt som vi planerar för och som befinner sig i ett idéstadie samt de projekt som har kommit lite längre på vägen.

Vi hoppas att just du vill följa med på vår resa mot år 2025!