WEBBTILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet för Fabo.se

Falkenbergs Bostads AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur fabo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi också kända tillgänglighetsproble­­­­m och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från fabo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss.

Du kan också kontakta oss genom att ringa 0346- 88 66 00 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Digg har ansvar för tillsynen

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi genomför nu en granskning av hemsidan och denna sida kommer att uppdateras successivt. Vi väntar idag på en uppdatering för vår uPortal där flertalet nya funktioner kommer att lanseras. Senast uppdaterat 3 augusti 2021.

Vår ambition är att ha kontrollerat alla sidor på hemsidan och åtgärdat de tillgänglighetsproblem vi själva internt kan åtgärda senast den 1/12-2021. Det finns även delar som vår utvecklare kommer att behöva åtgärda.