STYRELSE

Fabo har en politiskt sammansatt styrelse. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i det senaste valet. 

Fabos styrelse 2019 - 2023

Christina Johansson (S)

Göran Janko (M)

Gunnar Pettersson (KD)

Annika Bergman (C)

Mattias Björding (S)

Conni Kristensson (S)

Anders Treschow (M)