Alla tiders boende, vi har något för alla

OM OSS

Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun enligt ägardirektiven.

I ägardirektiven fastslås att bolaget på affärsmässiga grunder ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och vara ett instrument för en social bostadspolitik. Bolaget ska verka för att integrera alla grupper av samhällsmedborgare och verka för ett mångkulturellt samhälle.

 

Hållbarhet

Läs mer

Karriär

läs mer

Policy

Läs mer

Hemkänsla

Läs mer

Årsbok

Läs mer

Sponsring

Läs mer

 


 

 Styrelse

Fabo har en politisk sammansatt styrelse. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i det senaste valet. Nedan ser du styrelsen för perioden 2023-2027

Ordförande
Christina Johansson (S)

Vice.ordf.
Göran Janko (M)

Ledamöter

Connie Kristensson (S)

Bengt Wernersson (C)

Marcus Jörevik (SD)

 

Ledamöter

Gunnar Pettersson (KD)

David Nordin (L)