OM OSS

Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun enligt ägardirektiven.

I ägardirektiven fastslås att bolaget på affärsmässiga grunder ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och vara ett instrument för en social bostadspolitik. Bolaget ska verka för att integrera alla grupper av samhällsmedborgare och verka för ett mångkulturellt samhälle.

 

 

 

Jobba hos oss

 

 

 

Hemkänsla

 

 


 

 

 

Policy

 

 

 

Kalender 2022

 

 


 

 

 

Sponsring

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Styrelse

Fabo har en politisk sammansatt styrelse. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i det senaste valet.

 

Christina Johansson (S)
Göran Janko (M)
Gunnar Pettersson (KD)

Annika Bergman (C)
Mattias Björding (S)


Conni Kristensson (S)
Anders Treschow (M)