OM OSS

Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun enligt ägardirektiven.

I ägardirektiven fastslås att bolaget på affärsmässiga grunder ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och vara ett instrument för en social bostadspolitik. Bolaget ska verka för att integrera alla grupper av samhällsmedborgare och verka för ett mångkulturellt samhälle.