Sponsring

Fabo är stolt sponsor till många föreningar i Falkenberg. Det är föreningar inom olika områden som vi samarbetar med utifrån vår marknadsplan och planering för nyproduktion. Genom sponsringen vill vi knyta kontakter mellan föreningslivet och våra hyresgäster. 

Som en viktig samhällsaktör i Falkenbergs kommun strävar Fabo efter att skapa det goda boendet för hela livet - att erbjuda alla tiders boende. I arbetet ser vi vikten av att inkludera och samarbeta med flera olika aktörer inom kommunen. Däribland föreningslivet som spelar stor roll för invånarna i Falkenberg och därmed våra hyresgäster. 

Fabos sponsringsstrategi ska förhålla sig till kommunens övergripande strategi som strävar efter helhetssyn kring det stöd som betalas ut inom de kommunala bolagen. Samordning sker via Destination Falkenberg. 

 

Så här söker du:

- Ge en kort beskrivning till hur ni arbetar med integration

- Ge en kort beskrivning till hur ni arbetar med er ungdoms-verksamhet.

- Ange antalet medlemmar + önskat belopp 

- Ange namn, telefonnummer och e-post på kontaktperson

Maila din ansökan till info@fabo.se Skriv "Sponsring" i ämnesraden.

Senast 30 november 2020 vill vi ha din ansökan. Besked lämnas senast 10/1.